1) Πηγαίνουμε στην σελίδα
 http://agones.gr/ticker_vscroll.php


2)Αλλάξουμε ύψος πλάτος και χρώματα εάν θέλουμε.


3)Βάζουμε τον κώδικα στο blog μας.