1) Πηγαίνουμε στην παρακάτω σελίδα http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/


2) Βάζουμε στο URL to Like την διεύθυνση του blog μας (π.χ http://widgetsforblogs.blogspot.com/)

3) Αλλάξουμε τις ρυθμίσεις για ύψος κτλ.

4) Πατάμε το get the code και το βάζουμε στο blog μας.