1)Πηγαίνουμε στην σελίδα 
http://www.frontpages.gr/tickerinstructions.php

2) Επιλέγουμε μικρο η μεγάλο μέγεθος.

3)Πολιτικές,Αθλητικές,Οικονομικές,Τοπικές

4)Πατάμε προεπισκοπηση και τον κώδικα.

5)Το βάζουμε στο blog μας.