1) Πηγαίνουμ στην σελίδα  

http://zodia123.gr/widget3.php


2)Κάνουμε αντιγραφή τον κωδικα.

3)Το βάζουμε στο blog μας.