1) Πατάμε το παρακάτω Link  
http://twitter.com/about/resources/widgets


2) Επιλέγουμε ( My Website )


3) Profile Widget4) Γράφουμε το Username μας. Μετά πατάμε test settings και το βλέπουμε δεξιά στην εικόνα.


5) Εάν τελειώσαμε πατάμε Finish&Grab Code και το βάζουμε στο Blog μας.